....................

....................

samedi 7 juillet 2012

Ry tanindrazanay malala o: some pronunciation rulesFor the malagasy anthem sung by americans see here:

https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPMmRVRTJ6aWtvQ1U/edit


Some pronunciation remarks on the performance, although it is very good:


tAnindrazanay= american people pronounce the a of tan- like the a in car and hard, malagasy people speak instead at the front of the mouth, not back like for cat, and sat,


taninDR- = american say nd-r ( like in he eats and runs away), you must pronounce it once -dr, -ndr like in drain

sometimes american people say finariTSa instead of finariTRa, they do not have the time to close the mouth

madagasikara: same problem: american people do not pronounce it madagasikara= all syllables must be pronounced, instead they say car, with a long a at the end of the word, so they tend to speak quickly to end with a long vowel = madagasCAR


tahionao : TAhionao: always the problem of a long a= it is false if it sounds like o, like in caught
you'd better say e like in set =tehionao


sambatra: american say sam-BAtra, very long on sam, malagasy say instead sa-mbatra you must tighten the two lips to make the prenasalisation


T in tokoa: t is not at the tip of lips and the teeth, it is on the back of the front teeth added with u round like in suit, so you should have the two lips rounded like for a whistle, or a spitting, k is not pronounced alone like in ck, it is with u already so you keep the lips and cough a little bit, that makes ko and not t-ck

same problem with ity= T is not so high, you pronounce it iTTTi, the i at the end of the word closes the word and the sound is long on y not on t = so it is itY

In all, to speak malagasy, you must speak at the tip of your tongue and teeth, and the palate, always high, never long and back,

For the correct pronunciation go here: Listen here : https://www.youtube.com/watch?v=Rgpajv9zo3Y


taken from wikipedia

mardi 3 juillet 2012

Diego Suarez women who put on masojoany.Malagasy women of Diego Suarez put a kind of powder on the face, it is called masojoany.
The powder is made from a stick of a certain tree which is ground, to get a powder. They keep it all day. It is meant to embellish them. Normally it is just spread all over the wet face, when it dries it becomes a powder.
But for the tourists they design some flowers on the face while they keep it on, maybe in order not to frighten people. So now it is a kind of decoration that works.


See more on Madagascar on

dimanche 1 juillet 2012

Tsikonona : the play-dinner
Satria,
raha
rehefa
mba
Amin’ny
Hatriny
Raha ohatra ka
nony
Any/ an-
Because,
if,
Since
so that,
with
since
if / on the condition that
when
to


Tsikonona


Amin’ity iray volana jona fetin’ny ankizy ity dia nanao fifaninanana tsikonona ny kominina niaraka tamin’ny skoto sy ny mpianatra amin’ny ambaratonga voalohany. Mila mianatra mahandro sakafo mantsy ny ankizy, na lahy na vavy satria dia handray andraikitra izy rehefa any amin’ny tokatranony avy. Hatriny fony kely mantsy ny ankizy no mila zarina manampy ny ray aman-dreniny mahandro sakafo.
Rehefa manao tsikonona dia mila anana na legioma sy laoka kely, ary vary. Raha manana vilany kely na vilany kilalao amin’ny habeny tena ilaina dia tena tsara. Mila ampian’ny olon-dehibe mba tsy ho may na handoro zavatra. Any an-tokotany no fanaovana azy noho izany fa tsy ao antrano.
Raha ohatra ka nanasa namana ny ankizy dia azo hanina mihitsy ny sakafo. Nony masaka ny vary sy laoka dia mihinana amin’izay. Izay ny tsikonina na tsikonokonina.

***************
Fanazarana:
Asio ireto teny ireto amin'ny banga: raha ohatra-rehefa-nony-raha-satria-hatrany-mba
1-Masaka ny vary ............ mangotraka dimy ambifolo minitra eo ho eo.
2-Mila asiana sira ny laoka ............. matsatso.
3-Adinony ny niantso telefona ka ........... efa lasa izy vao tadidiny.
4-Teneno aho ................ ka misy olon-kafa tianao.
5-........... an-kibo no mifoka sigara ny zaza raha mifoka sigara ny reniny.
6-Rotsirotsiana ny zaza .............hatory.

Valiny:
1-Masaka ny vary rehefa mangotraka dimy ambifolo minitra eo ho eo.
2-Mila asiana sira ny laoka satria matsatso.
3-Adinony ny niantso telefona ka nony efa lasa izy vao tadidiny.
4-Teneno aho raha ohatra ka misy olon-kafa tianao.
5-Hatrany an-kibo no mifoka sigara ny zaza raha mifoka sigara ny reniny.
6-Rotsirotsiana ny zaza mba hatory.

*************

Remark:
The Malagasy people also reduplicate the game’s name to tsikonokonona (some say tsikonina/tsikonikonina).
There is also the word dinety from the French dinette, so it is the play-dinner with the doll’s teaset.
The Malagasy people do not normally have the whole teaset in aluminium, only the pot is made smaller, and the children really cook the food on the fire (if the teaset is in wood, it is for virtual play-dinner only, or for house decoration).

***********

see the article here:
http://www.youtube.com/watch?v=bC0GA7HGmfQ&feature=player_embedded : 19:54 to 21 :14 :