....................

....................

samedi 31 mars 2012

The malagasy tenses : Learn malagasy

The malagasy present tense

In the negative form, the auxiliary “tsy” is put before the verb (in the active, passive..). Tsy means no, not, without
In the interrogative and interro-negative forms, the interrogative particle “ve” is put before the subject


Affirmative form
Negative form
Interrogative form (interro-negative form)
Mihira izy.
He sings/he is singing


Mihinan-kanina izy
He eats food.
He is eating food.
Tsy mihira izy.
He doesn’t sing/
He isn’t singing

Tsy mihinan-kanina izy.
He doesn’t eat food.
He isn’t eating food.
(Tsy) Mihira ve izy?
(doesn’t) Does he sing?
(isn’t) Is he singing?

(Tsy) Mihinan-kanina ve izy?
(Doesn’t) Does he eat food?
(Isn’t) is he eating food?


The pronunciation and the places of the stresses in the sentence:

Dans" 'mihira izy": the stress of the sentence is on the first word:
izy is in the weak form [iz]
the stress of the word mihira is on I, h is not pronounced : mi(h)Ir'iz
Tsy is is in the strong form in the negative form [ ‘tsy miir’iz]
Ve is stressed also: [ miira ve izy?] but not in the interro-negative: [ts' miira v' izy?' ]
Mihinan-kanina is pronounced [Minakan iz] the stress on the complement hanina
stress on tsy and kan, for the negative, [Tsy minakan iz],
on ve for the interrogative: [Minakan ve iz],
on kanina and izy for the interro-negative [Ts' minakan v' izy?]

-----

The malagasy past and future tenses
M=> N
man, mi, mana, maha, miha=> nan, ni, naha, niha...

THE PAST TENSE

Affirmative form
Negative form
Interrogative form (interro-negative form
Nihira izy.
Tsy nihira izy.
(Tsy) Nihira ve izy?.
Nihinan-kanina izy
Tsy nihinan-kanina izy
(Tsy) Nihinan-kanina ve izy?
M=> H

THE FUTURE TENSE

man, mi, mana, maha, miha=> han, hi, haha, hiha...
Affirmative form
Negative form
Interrogative form (interro-negative form
Hihira izy.
Tsy hihira izy.
(Tsy) hihira ve izy?
Hihinan-kanina izy
Tsy hihinan-kanina izy
(Tsy) hihinan-kanina ve izy?
------
Exercise 1
Put in the present, past, future tenses with mi, man,
1-afina (to hide)
2-adina (to inquire)
3-sazy (penalty)
4- vily (to pilot)

Answers
1-manafina, nanafina, hanafina (transitive verb: to hide smth)
miafina, niafina, hiafina (intransitive: to hide oneself)
2-manadina, nanadina, hanadina (transitive verb: to question someone)
miadina, niadina, hiadina (transitive verb: to make someone sit for an exam)
3-manasazy, nanasazy, hanasazy (transitive verb: to punish)
4-mamily, namily, hamily (transitive verb: to pilot)
mivily, nivily, hivily ( intransitive verb: to pop somewhere)
----


Alban RAMIANDRISOA RATSIVALAKA, comics DODA sy LEZO.


Exercise 2:
Put the verbs in the past tense: Look at the pictures, and fill the gaps accordingly (active, passive forms).

I Doda sy i Lezo
1-(tapaka) hazo i Doda sy i Lezo omaly.
Lehibe sady vaventy ilay hazo.
I Doda aloha no 2-(tomboka), izay vao 3- (ampy) i Lezo.
Rehefa reraka i Doda dia 4- (ome) an’i Lezo ny famaky.
Dia 5- (tapaka) ny hazo koa i Lezo. Fa tsy 6-(haino) tsara an'i Doda izy.
Ka loza fa diso ambonimbony kokoa no 7- (tapaka) n ’i Lezo ny hazo ka tsy 8- ( zera) ilay izy.
--------
answers:
1-nanapaka -2-nanomboka-3-nanampy- 4-nomeny 5-nanapaka-6-nihaino-7-nanapahan'-8-nianjera

Translation
Nanapaka hazo i Doda sy i Lezo omaly.
Yesterday, Doda and Lezo cut down a tree.
Lehibe sady vaventy ilay hazo.
It was huge and large.
I Doda aloha no nanomboka, izay vao nanampy i Lezo.
Doda began the cutting, and then Lezo gave a hand.
Rehefa reraka i Doda dia nomeny an’i Lezo ny famaky.
When Doda was tired he gave the axe to Lezo.
Dia nanapaka ny hazo koa i Lezo. Fa tsy nihaino tsara an'i Doda izy.
So Lezo cut down the tree also. But he hadn't listened to Doda's intructions.
Ka loza fa diso ambonimbony kokoa no nanapahan ’i Lezo ny hazo ka tsy nianjera ilay izy.
So unfortunately the two cuts did not meet because he had cut higher on the trunk. Finally the felling of the tree failed.

jeudi 29 mars 2012

Malagasy tv news : feon-gazety malagasy

TVM FEON-GAZETY MALAGASY - 2 MAI 2007
Read the questions before watching the video here http://www.dailymotion.com/video/x24hym_tvm-feon-gazety-malagasy-2-mai-2007_news


A- Watch the video. (0:25 - 2:04) Then match the headlines with the names of the newspapers:

1-Gazety Ao raha
2-Les nouvelles
3-Taratra:
4-Ny Vaovaontsika
5-Gazetiko

a) dimy no naratra tao Antsiranana omaly
b) nivadika ho rotaka ny fihetsiketsehan’ny mpianatra
c) mandry tsy lavo loha Antsiranana
d) olona dimy no naratra: iray voatifitra, efatra voatora-bato
e) iray no voatifitra, maro no naratra sy voasambotra


Answers:
1-Gazety Ao Raha: c) mandry tsy lavo loha Antsiranana
2-Les Nouvelles : b) nivadika ho rotaka ny fihetsiketsehan’ny mpianatra
3-Taratra: e) iray no voatifitra, maro no naratra sy voasambotra
4-Ny Vaovaontsika: a) dimy no naratra tao Antsiranana omaly
5-Gazetiko: d) olona dimy no naratra: iray voatifitra, efatra voatora-bato


From 2:05 till the end
B-Match the headlines and the newspaper names while watching the video.

1-La gazette de La grande ile
2-Midi Madagascar
3-Madagascar tribune
4-Le quotidien
5-Madagascar Laza
6-Express de Madagascar:
a) fampiharana ny lalàm-panorenana vaovao
b) nitifitra ny mpitandro ny filaminana
c) grenady, naratra maro
d) Rotaka sy poabasy
e) tezitra ny mpianatra medicine eto Antananarivo
f) loza mahatsiravina tetsy Andranotapahana
Answers:
1-La gazette de La grande île: d) rotaka sy paobasy
2-Midi Madagascar: c) grenady, naratra maro
3-Madagascar tribune: b) nitifitra ny mpitandro ny filaminana
4-Le quotidien: a) fampiharana ny lalàm-panorenana vaovao
5-Madagascar Laza: e) tezitra ny mpianatra medicine eto Antananarivo
6-Express de Madagascar: f) accident mahatsiravina tetsy Andranotapahana


C- Fill the gaps ( 0:00-0:20)


Antsiranana/ savoritaka/ peo-mamety/ nianavaratra/ feon-gazety/nianatsimo

Fa hiditra avy hatrany amin’ny (1)………………aloha isika.
(2)…………. avokoa ny mason’ny mpanao gazety androany.
Ny any (3)……………….moa no tiakambara amin’izay.
Nisy ny (4)……………… tao Antsiranana tao omaly hoy ny gazety.
Ao ihany koa ny lafim-baovao hafa, hofitinin’i Johary Ravaojanahary sy Tsitary Jean Paul.

Answers:
1-feon-gazety-2nianavaratra-3-Antsiranana-4-savoritaka.---


Translation
A-
1-Gazety Ao raha: c) mandry tsy lavo loha Antsiranana.
Newspaper Ao raha: Antsiranana is strife-ridden.
2-Les nouvelles : b) nivadika ho rotaka ny fihetsiketsehan’ny mpianatra
Newspaper Les nouvelles: students' manifestation turned to civil strife
3-Taratra: e) iray no voatifitra, maro no naratra sy voasambotra
Newspaper Taratra: one person shot, many injured and arrested
4-Ny Vaovaontsika: a) dimy no naratra tao Antsiranana omaly
Newspaper Ny Vaovaontsika: five people injured yesterday in Antsiranana.
5-Gazetiko: d) olona dimy no naratra: iray voatifitra, efatra voatora-bato
Newspaper Gazetiko: five injured, one shot, four stoned
B-
1-La gazette de La grande île: d)rotaka sy paobasy
strife and gun shots.
2-Midi Madagascar: c)grenady, naratra maro
grenades, many wounded
3-Madagascar tribune: b) nitifitra ny mpitandro ny filaminana
policemen shot at manifestants
4-Le quotidien: a) fampiharana ny lalam-panorenana vaovao
application of the new Constitution
5-Madagascar Laza: e) tezitra ny mpianatra medicine eto Antananarivo
dissatisfied medical students in Antananarivo.
6-Express de Madagascar: f) accident mahatsiravina tetsy Andranotapahana
a fatal car accident in Andranotapahana.
C-
Fa hiditra avy hatrany amin’ny (1)………………aloha isika.
First of all, the summary of newspapers' headlines :
(2)…………. avokoa ny mason’ny mpanao gazety androany.
Today, newspapers are unanimously reporting about the latest news in the Northern part of the country.
Ny any (3)……………….moa no tiakambara amin’izay.
We mean the region of Antsiranana.
Nisy ny (4)……………… tao Antsiranana tao omaly hoy ny gazety.
According to the reporters, in that area yesterday, there was some civil unrest.
Ao ihany koa ny lafim-baovao hafa, hofitinin’i Johary Ravaojanahary sy Tsitary Jean-Paul.
The other news are summarized for us by Joahary Ravaojanahary and Tsitary Jean-Paul.

Malagasy proverbs: aleo very tsikalakalam-bola, toy izay very tsikalakalam-pihavanana


Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana.Better to lose a little money than a little friendship.


Mieux vaut perdre une certaine somme d'argent plutôt que de perdre une relation d'amitié

The word "tsikalakàlana" means a stool in Malagasy. So I think when people borrow it and then lose it, since it has cost a little sum of money, it means that the owner has lost a little money. So instead of breaking a friendship because of the loss, and asking for a repayment, it is better to let it be lost for good.

for a further study: http://www.sudoc.fr/060830794

MONTANDON, Alain. Revue Littératures: l'hospitalité dans les contes, aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana". France: Presses Universitaires Blaise-Pascal. 2001. 101-107.


mercredi 28 mars 2012

Teny verindroa: malagasy word reduplication


1-Words without – ka, -tra, -na


a-Words reduplicated in the form of one word next to the other

Fomba : customs, tradition : fombafomba : manners, tradition and protocols,

Lanja: Mandanja: mandanjalanja : you discuss the pros and cons

Hafa : different, hafahafa : strange, weird

Foko: Mifoko (old verb) to cry: mifokofoko: to sob

Kenda: to have an obstruction in the neck; Kendakenda (old word): to speak with a hoarse voice

Vero: a flower; Mamerovero: to spread a good perfume like a flower

Ento: (it gives entona: smoke): Manentoento: to spread a good odour like a good food

Petsa: wet; Petsapetsa : to be an accomplice

Maso: eye: Masomaso : small holes in a sieve, for example.

Joroangle: mijoro: to stand up; Mijorojoro: to stand without purpose

Vetivety* rapidly (always in the reduplicated form)

b- Y = I : The final y becomes I

Teny: word; miteny: to speak; Miteniteny : to speak when silence is expected, to tell a secret, to judge someone,

Longy: la guigne: bad temper: Milongilongy* : to make a face

Mivikiviky* : to walk hurriedly

c--A falls: The final vowel falls: a , Malagasy words have CV formation:

Roa: two: Miroroa (saina) : to hesitate, (to be double-minded )2-Words with -ka, -tra,- na


1- The finals -ka, -tra, - na FALL, for the first word

2- the usual change with the initial of the second word: The changes are v=>b, f=>p, l=> d, s=>ts, z=>j, r=>dr, h=>k; so on, put the prenasalization if necessary ( -n before d, dr, j, ts, g or k, or -m before p, b, …)

Tra:

varotra: mivarotra: Mivarobarotra : to sell triviality, to have a little market, Velatra: mamelatra:

mamelabelatra : to develop an idea, a theme

fantatra=mahafantatra: mahafantampatantra : to know a little

foritra: mamoritra: Mamoriporitra : to crash with the hand

sambotra: misambotra: misambotsambotra: to catch there and then

zatra=zajatra to be used to

rezatra: mirezatra (old verb): Mirezadrezatra: to boast

Ka:

Bitsika: Mibitsibitsika : to murmur

Kiaka= mikiaka: Mikiakiaka: to shout, to cry aloud

Na or n(a)

Minaona: Minaonaona: to wail

Tsinona: Tsinotsinona : nothing at all

Solona: misolona: Misolontsolona : to come without being invited3-With the adjectives prefixed with ma= only the root is reduplicated


Malemy=malemilemy

Maloto=malotoloto

Marary= mararirary

malagasy reduplication : teny verindroa

Read the text where reduplicated words are put in purpose:


Omaly izahay dia nandehandeha, nitsangatsangana. Nanendinendy mofo, nisotrosotro ranom-boakazo aloha ary nihinankinana tsakitsaky vao nivoaboaka ny trano. Avy eo dia nijerijery vitrines ary nividividy entana teny antsena. Lafolafo ihany ny vidin’entana ka tsy azo atao ny manaonao foana na mividividy matetitetika fa miheritreritra tsara vao mamoboaka vola. Ny entana azo koa tsy azo solosoloina raha ohatra ka metimety ho kelikely na lehibebe kokoa no tena nilaina, sady tsy afaka miverimberina nefa tsy hividy. Vola eo amin’ny telo arivo eo (ho) eo vao manomboka mahazo zava-javatra tsaratsara. Mitsikitsiky ery ny olona, falifaly rehefa avy mividividy izay tiany. Misy anefa ny sahisahy mividividy ka tsy mba mihafihafy ka noho izany dia mindrakindram-bola etsy sy eroa.

Elisanne R. (2012)

---


The same text without the duplication:

Omaly izahay dia nandeha nitsangatsangana*. Nanendy mofo, nisotro ranom-boakazo aloha ary nihinana tsaky vao nivoaka ny trano. Avy eo dia nijery vitrines ary nividy entana teny antsena. Lafo ihany ny vidin’entana ka tsy azo atao ny manaonao* foana na mividy matetika fa miheritreritra* tsara vao mamoaka vola. Ny entana azo koa tsy azo soloina raha ohatra ka mety ho kely na lehibe kokoa* no tena nilaina, sady tsy afaka miverina nefa tsy hividy. Vola eo amin’ny telo arivo eo (ho) eo vao manomboka mahazo zavatra tsara. Mitsiky ery ny olona, faly rehefa avy mividy izay tiany. Misy anefa ny sahy mividy ka tsy mba mihafy ka noho izany dia mindram-bola etsy sy eroa.


*These are words in the reduplicated form mostly.

- nitsangana: to stand up: nitsangatsangana: to roam

- manao: to do something, to make love, so as to avoid the misunderstanding the duplicated form is used to mean "to do stupid things": "manaonao foana" (and not manao foana: to make love often*

- miheritreritra: to think

- kokoa: an adverb of comparison


free translation:

Yesterday, we went out, for a walk. Before we started out, we first fried some kind of pancakes, drank some fruit juice, ate some appetizers. Then we went to look at some storefronts, and bought something at the market. The prices were high, so it is not advisable to buy anything or to do shopping often, but you must think over the purchase before paying, because once you have bought an item it is not allowed to exchange it, for example if you want something a bit smaller or bigger, anyway you could not come back often if it is not for buying.

It is only starting from three thousand ariary that you can have a decent thing.

People are glad and they smile when they have made their shopping. However there are people who dare to buy anything at any price without sparing money, but in that case they have to go everywhere to borrow money.

Elisanne R.(2012)

----

Lozam-pifamoivozana / halatra tarobia : copper wires : Listening comprehension

Listening comprehension
What did you hear? choose one correct answer:
1-nihinana ......aho androany. (Today I have eaten...)
a-toto-kena b) tati-kena c) teti-kena
(ground meat, viscera and parts; pieces of meat)
2-a- marary aho (I am ill)
b- mandady aho (I am walking on my knees)
c-mandeha aho (I am walking)
(I'm going home)
3-a-andeha nody aho
b-andeha hody aho
c- andeha mody aho
4-a-omaly izy no tonga (he arrived yesterday)
b-androany izy no tonga (he arrives today)
c-rampitso izy no tonga (he will arrive tomorrow)
5-a-omeo roapolo aho (give me 20 ariary)
b-omeo telopolo aho (30 ariary)
c-omeo valopolo aho. (80 ariary)
6-a-iza ianao (who are you)
b-aiza ianao (where are you)
c-firy ianao (how many are you)
7-how much is the price of one kilo of rice?
a-telon-jato (300 ariary)
b-roan-jato (200 ariary)
c-efa-jato (400 ariary)

8-Listen to the following texts and then answer the questions:

Text1:
1-Marina sa diso (true or false):
a-nisy lozam-pifamoivoizana (there was an accident)
b-kamiao sy moto no nifandona (a car and a bike crashed)
c-olona folo no naratra (ten people were injured)
d-naratra tamin'ny loha ny olona roa (two were injured on the head)
Valiny:
a-marina; 2-diso: kamiao sy fiara; diso: olona roa no naratra; d-diso:naratra taminy loha sy tongotra

Text 1
The script:
Antanimena: Mpitondra fiara 2 naratra mafy, nodomina kamiao
Tokony ho tany amin’ny 5 ora hariva,no nisehoana ny lozam-pifamoivoizana, teny Antanimena. Kamiao iray no nandona fiara nitondra olona roa. Mafy ihany ny fifandonana. Voalaza fa naratra mafy tokoa ireo olona roa ireo. Ny voalohany naratra ny lohany, ny faharoa dia naratra ny tongony. Efa nalefa notsaboina eny amin’ny hopitaly avokoa ireo naratra roa ireo.Text 2:
2-Listen and answer: marina sa diso (true or false)
a-misy mangalatra ny tariby varahina ( copper wires were stolen)
b-eny Ankazomanga no dorana (atsonika) ny tariby (the copper wires were melted in Ankazomanga.)
c-arivo ariary ny kilaon'ny tariby varahina (it was sold 1000 ariary/kilo)
valiny: a-marina; b-marina; c-sivy arivo ny iray kilao amin'ny varahina.


The script:
Ankazomanga : Amidy 9000 ariary ny varahina iray kilao
Nitaraina ny mponina eny Ankazomanga fa misy toerana fandoroan’ny olona vy hangalana varahina eny. Nampilaza tany amin’ny polisy ny mponina. Notratrarin’ny polisy tao ry zalahy ka olona miisa valo no fantatra fa nanao izany. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tariby varahina na « cable » ana orinasa iray mikirakira telefaonina ireo zavatra natsonika ireo. Fantatra ihany koa fa mpiasa iray tao amin’io orinasa io no mangalatra ireo tariby varahina ireo. Rehefa voatsonika ny tariby varahina dia amidy hatrany amin’ny 9 000 ariary ny iray kilao.

*********
Translation
 text 1:
Antanimena: two men injured, their car crashed by a truck

It was nearly 5pm, when an accident happened in Antanimena. A truck ran into a car with two passengers. The shock was violent. It is said that the two passengers were badly injured. The first one was injured on the head, the other on the feet. The two persons were sent immediately to the hospital.

text 2: 
Ankazomanga: one kilo of copper (wire) sold 9000 ariary

The people living in the quarter of Ankazomanga are complaining about the fact that some people have melted copper in their area. They made a deposition at the police station about it. The police made a raid and they caught in the act eight people. After the usual investigation, it is known that they had stolen the wires from a telecommunication corporation, with the help of an employee from inside. Then they did the melting at the mentioned area. The copper from the wires was sold up to 9 000 ariary the kilo.


texts 1 and 2 were adapted from

mardi 27 mars 2012

Exercises on malagasy affixes

A-can you guess the affixes in these words:

1- fahatanorana (youth)
2-mifampijery (to look at each other)
3-asarotina (to get smth difficult)
4-ambaniana (to get smth down)
5-fifampiarahabana (greetings)

Answers:
1-faha-tanora-ana
2-mifamp-i-jery
3-a-sarotra-ina
4-ambany-ana
5-f-fif-amp-i-arahaba-ana

B-Add some affixes to theses words:
1-mora (easy)
2-fidy (choice)
3-vaky (crashed)
4-fohy (short)
5-fotsy (white)

Answers:
1-amoraina, fahamorana, manamora, moraina, morao,...
2-fifidianana, fidiana, mifampifidy, fifidiana, mifidy, fidio, mpifidy,...
3-vakiana, famakiana, mamaky, vakio,...
4-mihafohy, fohizana, famohizana, manafohy, fohizo,...
5-mihafotsy, fotsiana, fifotsiana, manafotsy, fotsio, ...

Malagasy Affixes: Tovona, tovana, tsofoka malagasy


SOME MALAGASY AFFIXES


Mihomehy ny ankizy.


Look at the verb mihomehy = it is made of

mi-: prefix for active verb (present tense)

-om-: infix

hehy: root verbSome Prefixes:


1-a- prefix for passive verbs: (vela) avela : abandonned

2-an-: prefix for nouns of places: Antananarivo

different from an (') - an (-) prepositions: in, for, into, inside, with,

an-tsena: in the market

an'ny olona: for people

3-ampaha-: with numeral cardinal adjectives: ampahafolo: tenth of,

4-andria-: prefix for names of people Andrianjafy

5-f- prefix for manner, instrument, habitual action: fifadiana: fasting, abstinence

6-faha- time prefix: (zaza) : fahazaza: the childhood

7-ha- prefix for abstract nouns: (avo) haavo: height, hadalàna: craziness

8-ha- prefix meaning till, up to: halohalika: up to the knees

9-hatra- prefix for adverbs: from, since, till: hatraiza: to where?

hatry ny maraina: till the morning

10-h(o) prefix for the future tense : handeha

11-i- prefix for preposition: ivoho: at the back

12-in- or im- prefixes for numeral adjectives: (roa) indroa - (valo) imbalo

13-ka- pejorative prefix for adjectives: kanosa (coward) , kamo (lazy)

14-ki- nominal prefix with negative meaning: kizitina: coleric

15-m : or ma - prefixes for adjectives : (ditra) maditra (naughty), (zoto) mazoto (eager)

16-ma- prefix for active verbs: (handro) mahandro: to cook

17-man- prefix for active verbs: (rora) mandrora : to spit

18-mana-: new prefix for verbs with progressive aspect manadala: fooling (someone), manamboatra: preparing, constructing

19-mi- prefix for intransitive active verbs, rarely transitive (aina) miaina (to breath), (joro) mijoro (to stand up)

20-mifam-; mifan-; mifamp-, complex prefixes for reciprocal verbs, mifampijery (to look at each other)

21-miha: prefix for aspects of verbs and adjectives: progressive aspect:

(very) mihavery: it is in the process of getting lost, forgotten,

(mainty) : mihamainty it is getting darker

22 mp- prefix for names of profession, work: mpanjaitra: taylor, mpampianatra: teacher

23-n(o) prefix for past time: nidina: to get down

24-sa- prefix for intensification: felika: safelika: to put across

25-tafa: prefix for verbs expressing involuntary or accidental action (it is resulting in) :

tafavoaka : got through,

tafatombina: got sitted

26-voa: prefix for passive verbs of finished actions done with the help of an external agent:

voatsongo: pinched

voakapoka: battered

27-t- prefix for past time or the origin: aiza: taiza?

28-tsi- negative prefix : tsimatimanota: untouchables (cast),

29-ra- prefix for family names or sometimes first name: Rakotonirina, Rajosefa: Joseph


suffixes:


30--a (o, y) for imperatives, midira (come in); lazao (tell it), vohay (open)

the personal pronouns complement:

31- -ko/-nao/-ny/-nay/-tsika/-nareo/-ndry zareo-(a)n'izy ireo

32--ana: suffix for name Mirana,

33--ana/ ina/ ena: sasana (to washed), lazaina (told), omena (given)

34--ka, -tra, -na: finals for nouns and verbs : endrika (face)/peratra (ring)/aina (life)- ezaka(to strive)/ akatra (to go up)/midina (to go down)


sometimes circumfixes:

35-o..ina/ana; a..ina/ana; an...ina/ana: avotana (saved)infixes:


36--amp- causative verbs: mampiakatra: lifting up

mampiseho: to demonstrate something

37--if- reciprocal verbs : enjika: mifanenjika (to run each after the other)

38--n-: ity : inty (here you are)

39--in-: vidy : vinidy (to buy)

40--re-: io: ireo , iny: ireny, ito: ireto, iry, irery (demonstrative adjectives)

41--om-: tany: tomany (to cry)

42--za-: atsy: izatsy, izy: izary, ito: izato; (demonstrative adjectives)