....................

....................

dimanche 4 mars 2012

TAHAKA NY...


COMPARATIVE OF SIMILARITY AS....AS
Malagasy adjectives are invariable. They have no gender or plurals.(matanjaka) tahaka …. as ….asNy omby dia matanjaka tahaka ny soavaly.
The ox is as strong as the horse
=Matanjaka tahaka ny soavaly ny omby.
=Matanjaka tahaka ny omby ny soavaly.


NY      OMBY


BOTH ...
SAMY +ADJ : both
Ny omby sy ny soavaly dia samy matanjaka=Samy matanjaka ny omby sy ny soavaly.
The ox and the horse are both strong.