....................

....................

mardi 6 mars 2012

Tsihy: matt of rushes

« Ohatrinona io tsihy io, tompoko ? »

« Efapolo ariary, tompoko, ary mahazo miady varotra hianao »

“Lafo loatra izany, fa ataovy telopolo.”

“ampio ariary dimy, fa tena tsara tokoa izy io...Jereo kely ange ny rariny sy ny sorany e!”

“Raha halainao telopolo dia hitondra roa aho”

“Omeo ary, tompoko , ny volanao”.

Jean Lequerre RAJOELISOLO, Tiako ka vakiako, Edisiona Salohy, 1966, p 60.

« « « ---« « «

Vocabulary

Tsihy : a matt made of rushes or palm fronds

Miady varotra : bargaining

Lafo loatra: too expensive (antonym: Mora be : too cheap)

Rariny (from rary) : its weaving

Sorany (from soratra) : its pattern

Volanao (from vola) : your money.

Question: True or false

1-A woman bargains about a bulrush matt.

2-The matt is very cheap.

3-She paid twenty francs less.

Answers:

1-True-2-False (lafo loatra)-3-True (the original price was 40 francs, she asked for 35 and she said if each costs 30 francs she would take two, so she paid twenty francs less).