....................

....................

vendredi 16 mars 2012


Taking a taxi


Mandeha taksi

Taksi, ohatrinona ny makeny Ambohijatovo ? eo akaikin’ny farmasia ?

Roa arivo ihany madama a!

Raikitra ary e


https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPUEEtSUZiNWpTMlNJZjdONDUzUzJnQQ/edit


Taxi! How much is it to go to Ambohijatovo, near the chemists'?

Two thousand ariary, Madam.

Ok!