....................

....................

samedi 30 juin 2012

How to buy some fabrics in the Malagasy market: miantsena lamba/akanjoShe must make her luggage but the list is torn in two, can you help her by putting the words together again?


Answer

pataloha-kiraro-palitao-gatanana-peratra-kasikety-bakiraro-akanjolava$$$$$$$$$$$$$$$$Some useful expressions:


Inona no mba tadiavin'i Madama? What are you looking for Madam?
Mitady pataloha aho= I would like to buy a pair of trousers
Te hividy kiraro aho= I would like to buy a pair of shoes
Misy gatanana ve ato aminareo? Do you have/ sell gloves?

To describe something

Ny habeny =the size

lehibe/kely/ fohy /lava/tery/malalaka...

ny loko:
maintso, mena, fotsy...

Vita amin'ny :
hoditra, plasitika, hazo (wood), vy (steel), vera (cristal), tany (ceramic), ....

Ny haben'ny kiraro=
firy pointure? pointira? people answer in French : 23, 40, 38, 40

ny haben'ny akanjo=
firy ny taille? ny taila? in French 36, 38, 40, 42, so on

Firy ny poitiranao? manao kiraro quarante/ karanty aho
firy ny tailanao? manao pataloha taila quante-deux/ kanranty-deux aho

Ohatra ny ahoana ny lamba (fabric) tadiavin'i Madama? lasoa (silk)? sa ba (wool)? sa " lin" (linen), sa coton (cotton ), sa cuir (leather)

Your choice:
Ity no tiako / tsy tiako ity : I like this one, I don't like this one
Tery loatra, lehibe loatra, lava loatra ny tongony/tanany... It is too tight/too big/too long on the legs/sleeves

Azo andramana ve? Can I try?
Azo afohezina ve ny tanany/ ny halavan'ny tongony? can you shorten the sleeves/the legs
azonao zairina asiana ourlet ve ny tongony? can you put a hem on the legs?

Misy modely hafa ve? have you another model?
misy taila lehibebe kokoa ve? kelikely kokoa ve? have you a bigger size? a smaller size?stress accents and vocabulary of clothes in Malagasy : akanjo sy fitafiana
1-Can you match the names and the objects:
palitao-kasikety-gatanana-kostima
lokomena-solomaso-fanjaitra-bokotra
akanjolava-elo-lobaka-tatirora

Answers
elo -tatirora- fanjaitra -lokomena
akanjolava-kostima-lobaka-solomaso
gatanana - kasikety- palitao - bokotra

1- Listen and tick for the place of the stress accent2- Can you take down the list of objects you must buy or not:

vidiana
aza vidiana
..............
.....................

§§§§§§§§§§

Answer
1-Answer:
Elo -TAtiROra- fanJAitra -LOkoMEna
AkanjoLAva-kosTIma-LObaka-SOloMAso
GATAnana - KAsiKEty- paliTAo - BOkotra

2-
vidiana
aza vidiana
kasikety-solomaso-elo-lobaka-lokomena
bokotra- fanjaitra–palitao-akanjolava

Remarks:
* elo=umbrella  is different from helo= hell, Merina people don't distinguish the pronunciation of the two words but the Betsileo will say HElo for hell
*taty rora= to collect saliva. It is a compound word : it has two stress accents
* fanjaitra=" jai" is a diphtong so it considered as one vowel but a is pronounced slightly stronger than i= ja-i
*loko mena = colour red= even if the lipstick has another colour it is called so.
*from French: costume, gant (gàtanana), casquette, paletot,
*tatirora is not so much used= bavoara from the French bavoir is used instead

Word accent in Malagasy :
1-Can you match the names and the objects:

fehitenda - peratra -kapakapa -bakiraro
sorita - tisorita- tenisy - pataloha
boty - poketra -vakana - botinorana


The answer:

peratra- sorita- tisorita- tenisy
vakana - poketra - boty - kapakapa
pataloha- fehitenda- botinorana- bakiraro

2-Now listen to the pronunciation of each word and tick in the place of the stress accent

Answer:

PEratra-SOrita- TIsorita- TEnisy
VAkana - poKEtra - BOty - KApaKApa
pataLOha-FEhiTENda- BOtiNOrana- BAkiRAro


3-Can you take down the following list of objects to take and not to take:

Answer:

Entina
Aza entina
Poketra –tenisy-pataloha-botinorana
Sorita-fehitenda-bakiraro-peratra


Remarks:

* words ending with ka-tra-na : accent on the first syllable for a three syllables words
* exceptions: poketra

*words from French: bottes, Tshirt, shorts,tennis shoes, pantalon,

*compound words: fehy tenda= fehitenda= " hi" is not pronounced, not even i , so it has three syllabes, it has two stress accents

* ba from the French " bas" ( put on the lower part of the body) : it is seen alone ba for sockets, but since it is too short people add kiraro: the copound word has two accents

*kapakapa is the reduplication of kapa: sandal , so it has two stress accents

vendredi 29 juin 2012

Loza mitranga: accidents ( Writing skill )Can you think of what has happened /will happen?

A. Indray andro aho nandeha tamin’ny làlana iray. M………hiasa dia nandeha haingana be. Tsy hitako ilay ……… tamin’ny tany. Voahitsaky ny ……….tsy nahy ka ……….aho. N……….tamin’ny ranjoko izay kika kely, ary rovitra ny zipoko.

B-Nisy .......... roa niara-...... Potika ny capot ary ....... sy tapaka ny ....... aloha. Ilay fiara iray koa .........ny lohany sady vaky ny .......... aty aloha. Voa mafy io mpitondra io nefa tsy nanana horangotina fa lany omaly ny ...........

C-…loatra ilay rangahy niakatra tohatra ka rehefa ….. sisa tsy tonga tery ambony dia ……….. ary …….mafy. …..ny tongony satria ………..loatra izy, be kibo be.

D-Omaly te hametraka ..........amin’ny rindrina i dada. ....... tamin’ny ........... ny ........., ka........be. Tsy nisy ra latsaka fa nivonto be ilay tànana.

Valiny:


A. Indray andro aho nandeha tamin’ny làlana iray. Maika hiasa dia nandeha haingana be. Tsy hitako ilay hoditr'akondro tamin’ny tany. Voahitsaky ny tongotra tsy nahy ka nianjera aho. Naratra tamin’ny ranjoko izay kika kely, ary rovitra ny zipoko.


B-Nisy fiara roa niara-doza. Potika ny capot ary vaky sy tapaka ny kodiarana aloha. Ilay fiara iray koa potika ny lohany sady vaky ny fitaratra aty aloha. Voa mafy io mpitondra io nefa tsy nanana horangotina fa lany omaly ny fiantohana fiara.

C-Mavesatra loatra ilay rangahy niakatra tohatra ka rehefa kely sisa tsy tonga tery ambony dia nianjera ary naratra .mafy. Tapaka ny tongony satria matavy loatra izy, be kibo be.

D-Omaly te hametraka tablô amin’ny rindrina i dada. Voakapony tamin’ny maritoa ny tanany, ka narary be. Tsy nisy ra latsaka fa nivonto be ilay tànana.

mercredi 27 juin 2012

ny vodiondry : the engagement
MITARI-BADY TSY LASAM-BODIONDRY


do you know this saying?

Malagasy people were very respectful of tradition. For example, they got engaged
before they held hands in public in the old times. So if a man lived with his mistress without being married or even engaged, in the Merina tribe - whereas in the other tribes, the man could try his future wife for a certain period of time- this saying was appropriate for their situation.


The "vodiondry" is a sum of money given to the parents of the girl to somehow reimburse them for all they have spent on her. It is a symbol of engagement for the future bridegroom.


The vodiakoho is really given to the parents when they and their children share a chicken in a meal, otherwise it is substituted with a sum of money called "solombodiakoho" on the new years's day or any special feast.

The saying is: mitari-bady tsy lasam-bodiondry (or tsy lasa vodiondry), henatra eo amin'ny tany ama-monina.

Ny kambana : twins are abandoned in the forest in the Antambahoaka tribe


watch the video here: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OB0UtOxwEWU

3: 10 to 3:40Twins (or triplets, so on) are damned according to the Antambahoaka people. Therefore, they are abandoned to die in the forest or fields. It is said that if they were kept in the family, the other members would get sick and die.

So to get rid of the malediction or taboo, they are abandoned or else sometimes they are put at the gate of the barn, the zebus tread them when they get out, but if the children survive they are taken back into the family. Sometimes the family hide them and they are just separated from birth, so they can survive in different villages or families.

manosika pneu: a malagasy game
It is a game, in which each boy in turn pushes the tyre with two long sticks. There is another version, with a hoop, pushed with one stick, you must roll it as far as you can, and you win if you keep it rolling for a long distance.

kapa kiranyl : a symbol of poverty in Madagascar
The kapa fingotra is made out of rubber from old tyres. The shoes are handmade on command by any shoemaker who can vary his pattern.

The kiraro kiranyl are made out of plastic; they are imported from abroad. Basically they are for the pool area only.

These two types of shoes are symbols of poverty in Madagascar, because the weather is very hot all the year long, so in those shoes you have your feet sweating all the time.

The following song tells about the change of situation of a young boy who was poor in high school time but now is abroad ( the images in the video are the proofs of his new situation)*****************************************
Listening comprehension :


watch the video here = https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ioKFGEUr2KI

Raha mieritreritra ny fiainako taloha aho
Tamin’izany fotoana izany mbola mpianatra
Tsy mba anisan’ireny "play-boys" ireny aho
Ka tsy nana-namana fa nandeha irery.

Izaho ilay bandy kely tsotsotra
Mpanao kapa kyranil
Mandeha an-tongotra rehefa mianatra
Fa tsy amina aotomobila
Somary menamenatra
Rehefa mahita sipa manja kely
Fa matahotra ny ho voarora
Ka aleoko tsy miteny.

Nony taty aoriana kosa noho izany rehetra izany
Tafita tamin’ny fiainako aho fa tsy olona ambany
Ireo niavonavona taloha nanjary nanontany
"Fa inona kay no asanao no niova aok’izany?"

Izaho ilay bandy kely tsotsotra
Mpanao kapa kyranil
Mandeha an-tongotra rehefa mianatra
Fa tsy amina aotomobila
Somary menamenatra
Rehefa mahita sipa manja kely
Fa matahotra ny ho voarora
Ka aleoko tsy miteny.

Native american speaking malagasy

Watch this video: we like very much Corbin speaking Malagasy! don't worry, we just want him or anyone else to speak perfect malagasy!!

then read the following remarksBoy=Salama=false:Shalama

Distinguish between s and sh

Girl=Salama

Boy=Karakory (false) = Karakory (right)

There are two stress accents, Corbin just puts the second one

Girl=Tsara-Karakory

Boy =Tsara= tschara (false)

The s is too deep tsch

Iza // anaranao

Do not pronounce all the letters; a is not pronounced so high

too much pause==iza’naranao?

Girl=Anarako lolo iza anaranao

Boy=Anarako Corbin= anôroko Corbin

Distinguish between a and ô

Firy taona ianao? Firy//taona//ianao=firitôn’énao?

There is no pauses between the words= it sounds strange

Girl=Izaho efapolo taona , firy taona ianao?

Boy=Izaho iraikambini/folo/taona=iraikambinifolo tôna

The diphthongs are prounounced strong on the first one, so it gives ô, no pauses between the syllables

Veloma /valoma

Ditinguish e and a

Girl:Veloma


repeat the following dialoguesamedi 23 juin 2012

INONA ARY IZANY O? WHAT IS IT?


IZA ARY IZANY O?
WHAT IS IT? WHO IS IT?
Read the texts and have a guess, if you don't know, go to the hints.

1-Anti-dahy anankiray efa fotsy volo sy fotsy volombava izato izy ! Efa antitra tokoa no fijeriko azy, nefa mbola matanjaka tsara. Mibaby entana feno kilalao sy vatomamy izy. Iza io?
2-Mahagaga ahy fa mitovy toetra daholo ny……madinika rehetra, na dia samy hafa aza ny volon-kodiny sy ny fiteniny. Samy tia lalao, mahay mihira, tia tantara ary koa mora mifankatia. Iza ireo madinika?
3-Odrey izato haingony! Manaitra ahy ery ilay kintana mamirapiratra ery an-tapony ery! Ary saiky isaky ny tendron-kazo dia misy kintana samihafa soratra avokoa: mena, maintso, vony, manga. Manjelanjelatra avokoa izay rehetra jerena rehetra noho ireto kofehy mamirapiratra mitsoriaka etsy sy eroa. Iza/inona ilay lazaiko eto?
4-Tsitapitapitr’izay dia indro nisy lehilahy antitra efa fotsy volo, lava volombava be, miakanjo mena lava, niditra ny varavarana. Natahotra aho ka lasa nitsoaka. Fa iza ary ity?
AN OBJECT
5-Tànana amin’ny kofehy kely fa raha tsy izany dia lasan’ny rivotra. Fa nahoana kosa ho’aho no tsy mba misavoana ny ahy? Inona ary no mila rivotra?
6-Dia nampandrosoiny tao amin’ny efitra kely dia kely izy. Nony afaka kelikely anefa dia injany tsaroan’ilay zanaky ny mpanjaka fa nidina… nidina ihany ilay efitrano kely ary farany dia nijanona. Inona ilay nihetsika?
7-Natao sava hao eran’ny toerana: novakiana ny varavarana rehetra, tsy nisy nasiana efitra tsy nosavaina. Inona no nosavaina?
A DAY OR A SEASON
8-Mifanao fanomezana amin’io andro io fa ravoravo ny fo sy ny saina. Ny zanaka lasa manatitra “solombodiakoho” ho an’ny ray aman-dreny sy ny zoky. Ny ray aman-dreny kosa mamaly izany ka manome “solom-penakoho” ho an’ny zanaka. Andro inona io?
9- Avy hatrany dia be fiavy ny orana. Tsy maintsy mihazakazaka mamonjy fialofana ny olona sendra mitaredretra tany rehetra tany. Miriadriatra ny varatra, ary tsy azo atao ny mialoka eny am-bodihazo, fa halam-baratra ireny. Feno riaka ny lalankely, ary toy ny notondrahana avokoa ny zava-maniry rehetra. Fotoan'andro inona io?
10-Be loatra ny ranonorana sady nisy zavadoza indroa misesy tany amorontsiraka atsinanana. Tondraka avokoa ny renirano sy ny ony. Vaky ny fefiloha. Safotry ny rano ny tanàna. Simba ny voly, ary marobe ny olona tsy nanan-trano intsony fa lasan’ny ranobe. Inona ilay zavadoza?
BIBY
11-Isan’ny biby mahagaga tokoa izy, fa raha jerena ny vatany dia tahaka ny jako: manana tànana roa sy tongotra roa misy rantsana izy; ary ny bikany sy ny fombafombany mihanika hazo dia iraisany mihitsy. Raha jerena anefa ny lohany dia samy hafa mihitsy, satria ny endrikiny jako dia mitovitovy amin’ny olombelona ratsy tarehy, fa ny endrik'ity kosa dia tahakahaka ny an’ny alika. Iza ity?
12-Nisy biby iray niantso ny namany: “andao isika samy hatono ka ho hita izay tsy may? Iza ilay nantsoina?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Valiny:

Choose one from the choices:
1-ny fakitera/ ingahibe noely/mpaka fako
2- vehivavy/lehilahy/ankizy
3- hazo fihinam-boa/hazo krisimasy/hazolava
4- i dadabe noely/ny mpanao hatsikana/mpanao fampitahàna
5- baolina foty/balaonina/baolina vovotsavony
6- ascenseur/sovalihazo/ balançoire
7- kiraro/trano/tokotany
8-fitsingerenan’ny taona nahaterahana/andro taom-baovao/fiovàna fizaran-taona.
9- fahavaratra/ririnina/lohataona
10-horohoron-tany/ rivodoza/tany mirotsaka
11-saka/bitro/gidro
12-saka/ totozy/voalavo

\\\\\\\\\\\\\\\\

Tena valiny:

1-ighbn/2-ank/3-hkrs/4-iddbn/5-b/6-a
7-trn/8-atb/9-f/10-r/11-g/12-t
All texts taken from Tiako ka vakiko.Rajoelisolo.

mercredi 20 juin 2012

Ankamantatra: volo, atody sy akoho, torimaso na nofyInona ary izany?Hints


Inona ary izany?

1-mihiratra tsy mahita azy, mikipy vao mahita azy?
2-andrahoin-tsy masaka, atono mora foana?
3-bolobolo mitera-bato fotsy, vato fotsy mitera-bolobolo?Another hint:
1-We do not see it with the eyes open but with closed eyes?
2-it is not easy to cook but it roasts easily?.
3-From the feathered you get a white stone, and from the white stone you get the feathered ?Answers:
1-sleep/dream
2-hair
3-chicken and egghttps://www.christianbook.com/page/gifts/christian-jewelry/cross-pendants?event=Gifts|1000267

Malagasy guessing game: ankamantatra: voasary : orange
inona ary izany?
loharano an-tendron-kazo?

valiny: oa-ry-v-satena valiny : ( voasary = laoranjy)

samedi 16 juin 2012

Sihanaka dialect: tanala very sampy

TANALA VERY SAMPY


here is a sample music from the Sihanaka dialect (~betsimisaraka dialect), from Ambatondrazaka region.

In fact, there are just two types of Malagasy dialects: the southern and northern varieties. The merina, the official language is considered as a northern one, by the accent.

Every malagasy person understands the merina dialect, everybody can even speak it, but it is a bit difficult for the merina people to understand/ or speak to the others.

***********

TANALA VERY SAMPY*Clip Ny Zanatsihanaka Tanala very sampy jereo eto watch here) : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=amqrTdnylUY


" Tanala very sampy ka ny manova no mety" is a saying inspired by the Tanala tribe, a people of cowherds. If one of them has lost his amulets, he will not find it in the vast forest, so it is better for him to change for a new one.
In other words, it means that if someone has lost something very important (for example, his sweetheart), it is better for him to find another one.
vendredi 15 juin 2012

Antaisaka/ Antesaka dialect;: ny teny fiainana
Ne lala roy

Ne baiboly da mampianatsa atsika fa raha maty ny olo da ny tenany avao ne maty fa ne fagnahiny tsy maty, fa madia amin’ny toerana hafa ny fagnahiny, na an-danitsa izagny na amy ny afobe. Ho velo mandrakizay ny fanahy amin’io toera roy io, na ho velona anilan’i zanahary, na hizaly mandrakizay miaraka amin’ny devoly amin’ ne afobe. Araka ny voalaza da lala roy ny andehanan’ny fagnahy ary lala roy vao koy ne mandeha agny. Efa nizaka ny momba amin’io lala roy io ny zanaky zanahary. Hoy izy : zakabe ny vavahady ary malalaky ny varangara mandeha amin’ ne fahavereza, ka maro ne olo mandeha agny. Ka kity sady pisa koa ny vavahady mandeha amin’ny fiainana mandrakizay ka vitsy no mahita an’azy. Izao no zakan’i Jesosy : za sahala ny lala misy amitsika amin’ izao fiainana izao da ny lala roy io. Ne lala dia ratsy, dia ne lala tsara. Nanomboka tamin’ny nampisy ny fiainana dia tamin’ny lala ratsy no napisy ny olombelo. Ohatry: ny zaza madiniky dia efa mahafatatry mangalatry, hainy ny mavandy, vinitry, tsy magnaiky, miavognavogna, raha miha olobe dia maika vao mahavita zavatra ratsy koa: mamono olo, mina-toaky, mifoka rongony, anina aby io raha ratsy aby io. Izany tamy lala tsara izany da mandeha amy iny izy sy fijalina maharitra mandrakizay. Ne tonga amin’izany lala izany dia tsa afaka ao mihitsy fa mijaly mandrakizay. Ne ty koa amy ilay lala reiky, da ne lala tsara mitondra atsika amy zanaky zanahary da agny andanitsa izany. Ne agny amy zanaky zanahary de tsy ahita ratsy de kitikity, tsy misy alahelo, tsy misy fahoria, tsy misy arety, tsy misy iza fahafatesana iza fa ne fiainana mandrakizay tonga amignao, ary tsy ahita ratsy ne de raiky, ne tsara avy no hita agny andanitra ka faly aby izay tonga agny, ao no ipetrahan’i zanahary sady agny koa no irigny ahitany atsika. Izay izy saroko: raha tiagnao ny andeha amy zanaky zanahary dia tsy maitsy mifidy isika amy io lala roy io: ne ny ratsy iza na ny tsara. izao no zakain’i Jesosy : iaho no lala hoy izy, tsy misy olo mandeha any amin’ny abako afatsy aminy alalako. Izaho no jiosy, i Jesosy reiky ne lala. Raha tiagnao no tonga any andanitra sy fianana mandrakizay da minoa an’i Jesosy ho mpamonjy. Tano ary ny ezakay aminao ary ekeo amin’ny fonao tanteraky, aoka ianao hanaradia an’ i Jesosy ka anolotry ny fiainanao tanteraky. Mangataka ianao ary Jesosy mba ho raisy ny fonao sady ho raisy ny fiainanao. Momba anao mandrakariva ary Jesosy sady mandray anao ary miamby anao agny ambadika fahafatesana, ka noho izany dia tapahy ny hevitranao fa aza mangataka andro ka mizaka amin ‘i Jesosy hoe: mibaboka aho Jesosy fa mpanota fa nony aminahy no nahafaty anao ka mamelahy ny heloko ary mandray anao ho mpamonjy ne tegnako.

mercredi 13 juin 2012

mardi 12 juin 2012

lundi 11 juin 2012

Expressions and words for future Malagasy missionaries: ho an'ny mpitory teny

Voambolana malagasy ho an'ireo mpitory teny


Andriamanitra Ray
Heavenly Father
Andininy
verse
Apositoly
apostle
Baiboly
bible
Batisa
baptism
Devoly/satana
Devil/demon/satan
Diakona
deacon
Fahafolon-karena
tithing
fahotana
sin
Fanahy masina
Holy spirit
Fanavotana
atonement
Fifadian-kanina
fasting
Fijoroana vavolombelona
Testimony
Fitahiana
blessing
Mifona
To repent
Mijoro vavolombelona
To bear witness
Mino
believe
misionera
missionary
mivavaka
To pray
Mpamonjy
saviour
Mpanavotra
Redeemer
Mpianatry Jesosy
Disciple of Jesus
Mpiangona /mpivavaka
Church members
Pretra
priest
Rahalahy
brother
Rahavavy
sister
Soratra masina
Holy scriptures
Sunday teacher
Mpampianatra sekoly alahady
Testamenta vaova/taloha
Old/new testament
Toko
chapter
Vavaka
prayer
Zanak’Andriamanitra
Son of God

dimanche 10 juin 2012

FampiasànaComplete with the new words you have just learned:
1-K………. ve sa vera no isotroana dité?
2-mila asorina ny sagôagany sy ny kira-………..alohan’ny anendasana azy.
3-hihinana tsindrin-tsakafo na d….. avy hatrany sa hihinana
a……. aloha ato amin’ny MacDo?
4-R……………vita amin’ny voasary sa fraizy no hosotroinao?
5-r……sy f………. no atambatra dia manome milk-shake.
6-g…… parfum fraisy sa sôkôla no hohaninao? Ny ahy gatô no desera tiako.
7-s……….vita amin'ny Batavia sa karoty sy laisoa no tianao?
8-v……sa p……….no tsindrin-tsakafo tiana? Tsy tia marikivy aho fa ilay mamy no haniko.
9-p……..royale misy jambô, sampinion sy fromagy ny anahy.
10- n……….an-tànan-tsaka moa dia inona no tohiny?
11-Analana hamohamo dia mitsako s…………..
12-tiako ny misotro k….na d…..miaraka amin’ny mofogasy ny maraina.
13-ovy sy k…..ary selery sy porô no ilaina amin’ny lasopy.
14-Tiako ny misotro l….........fa misy roatra.
15-Ny a….....sa ny atody no tonga tety an-tany voalohany?
16-P…… sa voasary no nomen’i Eva an’i Adama?
17- Inona no desera tianao? Yaourt sa m…….. misy kréma?
18-izaho tia…............endasina, na andrahoana amin’ny akorany.
19-Mila manao sipôro, mihinana v……. dimy sy l…………dimy isan’andro.
20-D……..sa sirô no ampiasaina amin’ny fandraisana?

Valiny:
1-kopy- 2-Trondro-3- desera/abmorgera-4-Ranomboankazo-5-ronono sy fraizy
6-Gilasy- 7-Salady-8-voasary poara?-9-Pizza.
10-Nofokena.-11- siligôma.-12-dite sy kafé
13-Karoty-14-Labiera-15-Akoho
16-Paoma-17-Mofomamy. 18-Atody
19-Voankazo /legioma.-20-Divay

The enigma is: Mba ataontsika ezaka ohatra ny tsy fihinanana siligôma (chewing-gum) ato am-piangoanana )

samedi 9 juin 2012

Voambolana malagasy= malagasy vocabulary= food (sakafo)


VOAMBOLANA MALAGASY1
2
3
Akoho=chicken
Fromagy=cheese
Kafé=coffee
Karoty=carots
koka kola=coke
labiera=beer
mofomamy=cake
paoma=apple
siligôma=chewing gum
Amborigéra=hamburger
Atody=egg
Desera=dessert
Dité=tea
Divay=wine
Kopy=cup
Legioma=vegetables
Trondro=fish
Voankazo=fruit
Fraizy=strawberry
Gilasy=ice cream
Nofokena=steak
Poara=pear
Pizza=pizza
Ranomboakazo=juice
Ronono=milk
Salady=salad
Voasary=orange
***1***