....................

....................

mercredi 20 juin 2012

Malagasy guessing game: ankamantatra: voasary : orange
inona ary izany?
loharano an-tendron-kazo?

valiny: oa-ry-v-satena valiny : ( voasary = laoranjy)