....................

....................

mercredi 20 juin 2012

Ankamantatra: volo, atody sy akoho, torimaso na nofyInona ary izany?Hints


Inona ary izany?

1-mihiratra tsy mahita azy, mikipy vao mahita azy?
2-andrahoin-tsy masaka, atono mora foana?
3-bolobolo mitera-bato fotsy, vato fotsy mitera-bolobolo?Another hint:
1-We do not see it with the eyes open but with closed eyes?
2-it is not easy to cook but it roasts easily?.
3-From the feathered you get a white stone, and from the white stone you get the feathered ?Answers:
1-sleep/dream
2-hair
3-chicken and egghttps://www.christianbook.com/page/gifts/christian-jewelry/cross-pendants?event=Gifts|1000267