....................

....................

dimanche 10 juin 2012

FampiasànaComplete with the new words you have just learned:
1-K………. ve sa vera no isotroana dité?
2-mila asorina ny sagôagany sy ny kira-………..alohan’ny anendasana azy.
3-hihinana tsindrin-tsakafo na d….. avy hatrany sa hihinana
a……. aloha ato amin’ny MacDo?
4-R……………vita amin’ny voasary sa fraizy no hosotroinao?
5-r……sy f………. no atambatra dia manome milk-shake.
6-g…… parfum fraisy sa sôkôla no hohaninao? Ny ahy gatô no desera tiako.
7-s……….vita amin'ny Batavia sa karoty sy laisoa no tianao?
8-v……sa p……….no tsindrin-tsakafo tiana? Tsy tia marikivy aho fa ilay mamy no haniko.
9-p……..royale misy jambô, sampinion sy fromagy ny anahy.
10- n……….an-tànan-tsaka moa dia inona no tohiny?
11-Analana hamohamo dia mitsako s…………..
12-tiako ny misotro k….na d…..miaraka amin’ny mofogasy ny maraina.
13-ovy sy k…..ary selery sy porô no ilaina amin’ny lasopy.
14-Tiako ny misotro l….........fa misy roatra.
15-Ny a….....sa ny atody no tonga tety an-tany voalohany?
16-P…… sa voasary no nomen’i Eva an’i Adama?
17- Inona no desera tianao? Yaourt sa m…….. misy kréma?
18-izaho tia…............endasina, na andrahoana amin’ny akorany.
19-Mila manao sipôro, mihinana v……. dimy sy l…………dimy isan’andro.
20-D……..sa sirô no ampiasaina amin’ny fandraisana?

Valiny:
1-kopy- 2-Trondro-3- desera/abmorgera-4-Ranomboankazo-5-ronono sy fraizy
6-Gilasy- 7-Salady-8-voasary poara?-9-Pizza.
10-Nofokena.-11- siligôma.-12-dite sy kafé
13-Karoty-14-Labiera-15-Akoho
16-Paoma-17-Mofomamy. 18-Atody
19-Voankazo /legioma.-20-Divay

The enigma is: Mba ataontsika ezaka ohatra ny tsy fihinanana siligôma (chewing-gum) ato am-piangoanana )