....................

....................

mercredi 6 juin 2012

piozola teny gasy: puzzle in malagasy language

valiny

1-mpianatra/pupils
2-penina/pen
3-dabilio/desk
4-taranja/matters
5-kahie/copybook
6-mpampianatra/teacher
7-lakolosy/bell