....................

....................

mercredi 14 mars 2012

The imperative (1)

THE MALAGASY IMPERATIVE (1)

The Malagasy radical verbs (without -ka, -tra, -na) have simple imperative forms, ending with o /u/ or y/i/. Examples:
Sasa=sasao (wash!) Toto: totoy: (grind!)
The imperatives ending with O or Y became A with the active verbs .
The finals verbs ending with finals of active V
-O
R: Rara: raraina: rarao
(to prohibit)
S trosa: trosaina: trosao
(to get in debt)
-A
Mandrara=mandrarà (to prohibit)
mitrosa: mitrosà (to get in debt)
-Y
B babo= baboina= baboy
(to enslave)
-A
mambabo= manababoa (to enslave)
-SO
E re= renesina=reneso
(to hear)
-SA
mandre=mandrenesa (to hear)
-RO
P pe= peperina=pepero
(to entreat to do something) old verb
-RA
mipepe: mipepera (to entreat to do something)
-VO
A tia : tiavina: tiavo
(to love)
-VA
mitia: mitiava (to love)
-VY
L lalao: lalaovina: lalaovy
(to play)
-VA
milalao: milalaova (to play)
-ZO
T taty : tatazana =tatazo
(to collect)
-ZA
mitaty : mitataza (to collect)
Exceptions:
B baby= babena= babeo/mibaby= mibabé (ya=ia=é) (to take on the back)
G tonga: tongava (to come)
H hehy: mihomehy=mihomeheza (to laugh)
M veloma= velomina=veloma (pronounced the same) (to say goodbye
R Hendry=hendre/ mihendry: mihendre (to be wise)
Words already in the imperative= alèo… toy izay… it is better…than: alèo mahia, toy izay matavy. It is better to be thin than to be fat.

Exercise:
Turn into the imperative form (simple and active):
1-tia
2-re
3-trosa
4-lalao.
Answers:
1-tiavo, mitiava
2-reneso, mandrenesa
3-trosao, mitrosa
4-lalaovy, milalaova