....................

....................

mardi 27 mars 2012

Exercises on malagasy affixes

A-can you guess the affixes in these words:

1- fahatanorana (youth)
2-mifampijery (to look at each other)
3-asarotina (to get smth difficult)
4-ambaniana (to get smth down)
5-fifampiarahabana (greetings)

Answers:
1-faha-tanora-ana
2-mifamp-i-jery
3-a-sarotra-ina
4-ambany-ana
5-f-fif-amp-i-arahaba-ana

B-Add some affixes to theses words:
1-mora (easy)
2-fidy (choice)
3-vaky (crashed)
4-fohy (short)
5-fotsy (white)

Answers:
1-amoraina, fahamorana, manamora, moraina, morao,...
2-fifidianana, fidiana, mifampifidy, fifidiana, mifidy, fidio, mpifidy,...
3-vakiana, famakiana, mamaky, vakio,...
4-mihafohy, fohizana, famohizana, manafohy, fohizo,...
5-mihafotsy, fotsiana, fifotsiana, manafotsy, fotsio, ...