....................

....................

samedi 1 septembre 2012

Afaka/azo/mahazo/mahay = modal CAN


CAN= afaka, azo, mahay, mahazo
CANNOT=tsy afaka, tsy mahay, tsy azo, tsy mahazo

Affirmative: Afaka/mahay/azo/mahazo+ verb+aho/izy/ianao
Azo hanina ny voasary. Oranges can be eaten.
Mahazo mandeha ianao. You can go.

Question : afaka/ azo/ mahay/mahazo+verb+ subject?
Azo hanina ve ny voasary? Can oranges be eaten?
Mahazo misotro rano ve? Can I/we drink water?

Negative question: Tsy afaka/tsy azo/tsy mahay / tsy mahazo ve… ianao/izaho?
Tsy afaka mandalo aty amiko ve ianao? Can’t you come to my place?
Tsy mahazo miantso telefona ve? Can’t we give a phone call?

Negative: Tsy +afaka/azo/mahazo/mahay:
Tsy mahay mahandro sakafo aho. I can’t cook.
Tsy mahazo hanina ity. It can’t be eaten (it is forbidden to eat this)


Ability : mahay/afaka/azo
Mahay miteny frantsay aho.
I can speak French
Afaka maheno ahy ve ianao na mandeha aza ny radio?
Can you hear me even though the radio is on?
Ie, afaka aho
Yes, I can.
Mahay mandihy ve ianao? Ie, mahay aho.
Can you dance? Yes, I can.


Impossibility : the impossibility is repeated by can sometimes, so it is deleted or it takes the place of the verb
Tsy afaka (ho avy) ry zareo. Tara ny train.
They can’t come, the train is late.
Tsy (afaka) mahita aho tsisy solomaso.
I can’t see without my glasses.
Tsy afaka mitelina aho.
I can’t swallow.
Tsy mahay mitondra fiara aho.
I can’t drive.


Permission:
Afaka mipetraka eto ve izaho?
Can I sit here?
An,an,an (tsy afaka).
No, you can’t.
Azo ampidirana tomobilina ve eto?
Can I park the car here?
Tsy mahazo (tsy azo atao izany =tsy azo ampidirana tomobilina eo).
No, you can’t.
Azo hanina ny voasary.
Oranges can be eaten.
Tsy mahazo mivoaka ianao.
You can’t go out.

Fanazarana:

Complete the sentences:
1-Tsy……………milomano izy. (Swim)
2-……………mihira aho.(Sing)
3-………mandeha mianatra ve ianao? (Go to school)
4-…………..mandeha avion ianao (Take a plane). Simba ny motera.
5-Tsy …….mandalo (Pass this way). Misy lavaka ao aloha ao.


Valiny

1- Tsy mahay milomano izy. (Swim)
2- Mahay mihira aho.(Sing)
3- Afaka mandeha mianatra ve ianao? (Go to school)
4- Tsy mahazo mandeha avion ianao (Take a plane). Simba ny motera.
5- Tsy afaka mandalo (Pass this way). Misy lavaka ao aloha ao.