....................

....................

jeudi 16 août 2012

Ahoana no fanaovana fanontaniana? how to express wh-question

How to express WH- questions


Why are you laughing ? maninona ianao no mihomehy?

What do you have in your hand? Inona iny an-tananao iny?

How was the journey? Nanao ahoana ny dia?

Which is Sue? Iza amin’ireo no i Soa?

Where is the photo? Aiza ilay sary?

Who is that woman? Iza iny vehivavy iny


Put the right wh- word


1-………. no mitomany ianao?

2-…………. no haninao?

3-……….. ny làlana mankany an-tsena?

4-……………….no sekolinao? Ity sa iry?

5-………………..ny fahasalamana?


Valiny


1-maninona no mitomany ianao?

2-inona no haninao?

3-aiza ny làlana mankany an-tsena?

4-iza amin’ireo no sekolinao? Ity sa iry?

5-manao ahoana ny fahasalamana?