....................

....................

dimanche 26 août 2012

Faha-: during the time of // prefix for ordinal numbers


FAHA- : time adverb/ prefix for ordinal numbers

1-Faha (adverb) : in the time of, in the era of, under the reign of

Fahazaza: youth
Fahagola: in old times

Fahagolantany: unmemorable times
Fahataloha: in ancient times
Fahiny: in the old times, once (once upon a time), in the past time, in the old days
Fahagasy: in the old Malagasy times (before the colonisation of France)

2-Faha ( prefix) for ordinal number (adjective), to define rank

Voalohany: first (the first one)
Faharoa: second
fahatelo: third
Fahefatra: fourth
Fahadimy: fifth
Fahenina: sixth
Fahafito: seventh
Fahavalo: eighth
Fahasivy: ninth
Fahafolo: tenth
….
Farany: the last one

**********

photo taken from internet

Fanazarana:

Who am I?
1-Ny namako lehilahy manao blouson maintso no voalohan'ny kilasy.
2-Ny namako manao pataloha jean no faharoan'ny kilasy.
3-Ny namako manao satroka kasikety no fahatelo
4-ary izaho no fahefatra. Iza aho?

Give the rank of everybody in the class
A.....
B.....
C....
D.......

Valiny:

A fahatelo
B izaho: fahefatra
C faharoa
D voalohany*******
Match the pictures with what you are hearing from the list (first, try without the list):
A


B  


C


D
E


F

G


H


I

J
K


L


M

NFanazarana:

1-manasa vilia
2-misasa
3-mandeha bus
4-manoratra taratasy
5-mandeha tomobilina
6-mihinana sakafo
7-manadio trano
8-manasa lamba amin'ny machine à laver
9-mampitsangantsangana alika
10-mametraka fanontaniana
11-mahandro sakafo
12-manary zoridira
13-mamaky gazety
14-mamoha olona matoryA..........13.........................mamaky gazety
B...................................
C...................................
D...................................
E...................................
F...................................
G...................................
H...................................
I...................................
J...................................
K...................................
L...................................
M...................................
N...................................


Valiny

A-13/ B-10/ C-9/ D-6/ E-2/F-12/G-5/
H-7/I-3/J-14/K-11/L-8/M-1/N-4/