....................

....................

dimanche 20 mai 2012

ADIM-PIAINANA (ady ny fiainana): life is a struggle

Nono is a Malagasy singer who told the truth about life in Madagascar: he sang that life is hard, and so it has an influence on the couple, or family lives.


watch the video here  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R7JfV2rQ-oc


Hoy ianao

Hoy ianao :
Ny fiainana tsy vita moramora
Fa mihasarotra isan'andro, isan'andro
Isan'ora!
Fa na dia hisy aza izany na tsy hisy,
Ny omaly ihany no mbola androany
Tsy ampiampy foana ny ato an-trano... ny ato an-trano...

Hoy Ianao :
Mbola ho hitantsika ny hasambarana!
Mba efa sasa-niandry aho
Tsy mbola hitako nanarangarana
Fa na dia hisy aza izany na tsy hisy,
Ny omaly ihany no mbola androany
Tsy zarizary aky fa mankarary... mankarary...

(music)

Hoy Ianao :
Hiezaka aho hanao ny mety
Mba hamerenana indray ny lohataona
Vetivety!
Fa na dia hisy aza izany na tsy hisy,
Ny omaly ihany no mbola androany
Manahy mafy aho, mangatsiaka aho...mangatsiaka aho...