....................

....................

dimanche 20 mai 2012

Complete the Malagasy song lyrics : Ray ô! My heavenly Father!

Ray ô! My Heavenly Father!

Go to this website and read the poem

http://www.freewebs.com/radopoete/dinitrasueur.htm
then listen to this song and fill the gaps:
https://www.youtube.com/watch?v=HFjKrq85UuI

1......................!
raha tsy ........... ve ny .............
mandrotika, mamelovelo
.................. tsy mba .................... aho?
..........................

2
Raha tsy misy ....................?
............... sy mety ilaina?
.............. tsy hahatsiaro
ny ...................................


3
................................ irery
no, no tiany ...................... oooo
ny ........................
sy ny hakiviny

4
tsy ho haiko ny hitantara
sy hizara .............................
ireo tomaniko .............
.............................................

5
fa ianao ..........................
no tiako .........................oooo
ireo ...................................
mbola .................................

6
fa raha toa ka sitrakao
................................
omeo ireo izay ................
ny .....................niriny
nokasainy sy mba tiany


7 (X2)
raha toa ka ...............
ray ô
omeo ireo............
ny ...............izay niriany
nokasainy sy mba .....................

8 (X2)
raha toa ka .................
omeo ireo izay ................
ny zava-..................izay....................
nokasainy sy mba ....................


Answers
1-ray ô/ misy / alahelo/ dia /hivavaka /aminao
2-ve ny andrandraina/mahasoa/dia/anaranao
3- ianao / hijery /fahoriany
4-aminao/nafeniko/hatramizao.
5-.irery/ hijery/..andro/hoaviko
6-ray ô/mitalaho/zava-tsoa izay
7-sitrakao/.izay mitalaho / zava-tsoa/tiany
8-sitrakao/.mitalaho/tsoa/ niriny/tiany