....................

....................

lundi 28 mai 2012

Ny rano: water supply

TEXT:

Velon-taraina ny mponina eny Ambohidrapeto. Tao anatin'ny dimy andro, tsy nandeha ny ranon'ny Jirama ary tsy mbola nisy tompon'andraikitra nijery izany hatramin'izao. Vokany, voatery matsaka any an-doharano ny mponina. Dia an-tongotra antsasakadiny anefa vao mahita loharano hatsakana. Manarama olona hatsaka ny tokantrano sasany ka vidina 600 Ar ny iray siny [raha Ar 200 no saran'ny rano isam-bolanaamin'ny paompy, na Ar 10 isaky ny eran’ny « seau » raha mpatsaka no maka azy]. Mandefitra avokoa ny sasa lamba indrindra ho an'ireo mpitaiza kely. Entina eny an-drenirano ny lamba kanefa tsy ara-pahasalamana izany rano hanasana ny lamban-jaza izany. Ny tena filàna toy ny handrahoana sakafo sy hidiovana mialoha ny handehanana hiasa sisa no tena vidina amin' izany rano 600 Ar izany ny iray siny. (...) Amin'ny alina sy vao maraim-be ihany no mandeha ny rano na ny eny amin'ny paompim-pokonolona na ny isan-tokantrano izany. (....)


Mercredi, 14 Septembre 2011 [Gazety Taratra]Comprehension questions:
1-What is the nature of this text?
a-a press article b) an extract from a novel c) a scientific article
2-What is the issue described in the text?
a) power cut-off b) water and electricity cut-offs c) water cut-off
3-How long was the problem on?
4-If the users did not queue for the water, they would have to walk two hours to find a fountain.
True or False.
5-If they hired someone to fetch for water it cost five hundred ariary the bucketful. True or False.
6-How much was the difference of the price of a bucketful of water?
7-The problem with the water supply was that the public pumps and the houses were only supplied from 10 o'clock in the morning till 5 o'clock in the afternoon. True or False.
8-The users did not pay their bills, that was the reason why Jirama cut off the water of the area. True or False.


Answers:
1a-2c-3-five days 4-false: half an hour-5-false-six hundred ariary-6-normally a bucketful of water costs 10 ar so the difference was of 590 ar, because it cost 600 ariary in the time of cut-offs. 7-false-from 10 at night till 5 o'clock in the morning. 8-true, the price of water is so high that the users have been used to not paying for their bills.

*reference: photo taken from www.vakanala.org