....................

....................

dimanche 27 mai 2012

WH questions: Fanontaniana

WH- QUESTIONS: FANONTANIANA

Wh- question
Present tense
Past tense
Future tense
WHERE
aiza
Taiza
Ho aiza
WHAT
inona
*
*
WHY
Maninona
Naninona
Haninona
WHO
iza
*
*
HOW
Ahoana
nahoana
*
WHOSE
An’iza
*
*

WHERE : AIZA
Aiza ianao ? (present tense) where are you ?
Na iza na aiza: wherever
Taiza ianao? (past tense) Where have you been?

WHAT : Inona
INONA no asanao? What is your profession?
Na inona na inona (ninoninona): whatever
what time? amy firy? amy firy izao? what time is it? (past: tamy firy?)

WHY: Maninona
WHY: Maninona no mitomany iao? Why are you crying?
Naninona no nihomehy ianao? Why did you laugh? (Past tense)
Haninona eto ravorona? Why is the bird coming here? ( what is she intending to do when coming)
Na maninona na maninona : for any reason there is

HOW :
Ahoana (present tense)
ahoana no fandrahoana laoka? How do I cook the meat?
- how much: ohatrinona? ohatrinona ny vary? how much is rice?
- how many: firy? firy taona ianao? how old are you?
- how long? hafirina? hafirina no ho aty Antsirabe ianareo? how long will you stay here in Antsirabe?
-how big? lehibe ohatry ny ahoana? how big is the house? lehibe ohatry ny ahoana ilay trano?

Nahoana (past tense) Nahoana no lafo be ny vary? Why was rice so expensive?
*mahoana/* Hahoana don’t exist

WHO iza
WHO iza ianao? Who are you?
Na iza na iza: whoever

WHOSE an’iza
an’iza ity boky ity?


Exercise:
Fill with the right question word:
1-......... no anaranao?
2-...... ianao no mipetraka?
3-........ity gadana ity no mivoha?
4-...... ity telefona ity?
5-......... ny fandaharam-potoananao androany?
6-.......ny taratasinao?
7-....... taona ianao?
8-.... .... ianao no nody?
9-........ no feno vola ity sakosy ity?
answers:
1-iza
2-aiza
3-maninona/ (n)ahoana
4-an'iza
5-inona
6- aiza
7-firy
8- tamy firy?
9-(n)ahoana/maninona