....................

....................

vendredi 18 mai 2012

Sport name sin MAlagasy : siporo : Sport 1 boksa


Manao pingy pongo aho.Miady boksa ny lehilahy anankiroa.Manao korsa bisikileta ny mpifaninana.
Ny hazakazaka dia ho an'ny olona salama.


Manao siporo mibata fonjamby na dia ny vehivavy aza.