....................

....................

mercredi 2 mai 2012

Fialantsasatra, vakansy in Antsiranana, Madagascar

FIALANTSASATRA, VAKANSY


1- Before you listen, read the remarks:

Remarks
· Madagascar was a French colony. Therefore, the names of the regions, the streets, the hotels, many other things are named after the French language.
· Antsiranana for example was called Diego Suarez, but the first name is still in use, so on. Nosy Be was called Hell ville, Mahajanga (a city which makes you unfaithful: janga) also Majunga
· Antananarivo ( the city of one thousand ((soldiers)) is also called Tananarive ( shorten Tana ).


---***---2- Listen to the conversation and answer the questions:Oral comprehension:
1-Where did they go on holiday for the first place?
a- Nosy Be b- Diego Suarez c- Mahajanga

2-from which airport did they depart
a-Tamatave
b- Tananarive
c-Hell ville

3-The airport of Antsiranana is at
a-one kilometer of the city
b-eleven –kilometers
c-twelve kilometers

4-Where did they stay in Majahanga
a-Hotel Almanda
b- Hotel belle vue

5 How much per night is the hotel?
a-Eighty euros
b-Five euros
c-thirty euros

6-What activities did they do
In the morning…………..
In the afternoon…………..

7- How did they get to Majunga?
a-by plane
b- by taxibrousse
c-By foot

8-Where did they spend the night?
a-Hotel Kanto
b-Hotel La piscine

9-What did they do?
In the morning………
In the afternoon………
At night………….

10-How did they get back to Tana?
a-by plane
b-by taxi brousse
c-by foot

11-How long is the trip back
a-one day
b-two days
c-two days and a half

12-What did they bring back ?
a-A bottle and a tree
b-a bottle of mango salads
c-a tree and a chameleon

13-Can you draw a line on the map to show the journey of the speaker and her family?

Answers:
1b, 2b-3b-4a-5b-6 butterflies and surf, 7a-8a-9 moraingy (wrestling), dancing at Shakira, rickshaw riding, 10b-11a-12a-13- Tana-Antsiranana-Mahajanga-Antananarivo

---***---


The transcript:Ny vakansinay ve? Nandeha nanao vakansy tany Antsiranana izahay mianakavy. Nandeha fiaramanidina. Ny sidina dia indray mandeha isan’andro miala eto Antananarivo no noraisinay fa indroa isan’andro raha avy ao Tamatave. Tonga tao amin’ny aeroport izahay dia nandeha tômobila fa 11km miala ny tanan’Antsirinana no misy ny aeroport. Hotely Allamanda no hotely nipetrahanay, 80 euro isan’alina no hofan’ny hotely fa ilay Hotel Belle Vue, mora be, izany hoe 5 euros fa efa feno, tsisy toerana intsony.
Ny nataonay tany ve? Ny maraina dia nandeha nijery lolo sy ny tanalahy tao amin’ny jungle park adventure izahay.
Ny hariva dia nandeha nanao surf tany amin’ny Baie de Sakalava izahay, roapolo kilometatra miala an’i Antsiranana no misy azy io. Tsara ny ranomasina fa be onja be.
Ny ampitso izahay dia nankany Majunga nandeha avion. Ny alina dia natory tao amin’ny Hotely Kanto, fa ny hotel La Piscine efa feno ka tsisy toerana intsony. Nijery moraingy tao ambadiky ny aeroport izahay ny hariva. Ny alina izahay dia nandeha niditra boite de nuit atao hoe Shakira, be vazaha be. Rehefa avy eo dia nijery baobaba sady nitaingina posy posy sisa fa efa alina be.
Ny ampitso maraina dia nody taty Antananarivo nandeha taxi borosy izahay ka teo amin’ny sinema Supervision II no nandray taxi borosy. Indray andro maninjitra no nandehananay nody, izany hoe teo amin’ny 24 ora teo ho eo. Tena ela be an. Ny azo lazaina dia hoe vizana be kanefa faly nahita tany e. Tavoahangy misy fasika misy sarisary sy sary sikotra baobaba no voandalana nentinay nody. Ary ny vakansinareo????
----****----