....................

....................

mardi 24 avril 2012

Accents on taNAna (a city ) or TAnana (the hand) : How to pronounce Ta in Malagasy


AMY TALATA NY TANANA NO OMENA TANALAHY ANATY TANANA

amy: on
talata: Tuesday
ny tanàna; the city
omena: will be given
tanalahy : a chameleon
anaty : inside/in
tànana: the hand
Tuesday a chameleon will be given to the city.