....................

....................

dimanche 8 avril 2012

Mandaha resitôrâ: going to a restaurant (vary mitsangana)Mandaha resitôrâ

1-Eny an-tsena (vary mitsangana)

A-Anaovy plâ loha-kisoa iray, ary vary amin’anana sy kitoza iray koa ho an’ity zanako ity.

B-telonjato ihany ny plat e, eninjato izany izy roa mitambatra. Ity ary ny anao.

A-asio voankazo sy kafé kely ho tsindritsakafo.

B-Asiana ronona sy siramamy ny kafé?

A-Ie,

B-Fitonjato izany,

A-Ity arivo ariary, ataovy madinika ny fameriny azafady.

B-Ity ny telonjato fameriny. Mahazotoa homana, io ny sakay raha mila.

A-Misaotra.

https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPWDU1WG5xd3dTeUN6c0F6V29saXdIdw/edit


--**--


Vocabulary

Eninjato (ariary), fiton-jato (ariary)…

Vary mitsangana: an open restaurant in the market where people stand up while eating