....................

....................

mardi 24 avril 2012

How to pronounce Za, Zi , and Zo in Malagasy: zaza, mizity, mizizoZARA RAHA MIZARA NY ZAZA ZATRA MIZIZO,
MIZITY MIZATO MIZANA


zara: scarcely
raha : if compared
mizara: sharing
ny zaza: the child
zatra: used to
mizizo: discussing, disobeying
mizity: showing off
mizato: having one hundred (ideas/minds)
mizana: a balance
The spoiled child rarely shares. Proudly, he changes one hundred times his mind [when he does].