....................

....................

samedi 28 avril 2012

How to pronounce NK-

                 MAKA   KANKANA   NY ANKIZY  AO ANTSENA                                                                                 AN'ANKAZOMANGA
https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPRlVnbHRjbnpDQ0k/edit

maka: to take
 kankana: worms/ a worm
ny ankizy: a child/ children
ao antsena: at the market
an' Ankazomanga: of Ankazomanga
Some children take worms at the market of Ankazomanga/