....................

....................

samedi 7 avril 2012

The Malagasy vowels and consonants: ny teny Malagasy,


THE MALAGASY CONSONANTS AND VOWELS


vowels : a- o- i- e- y

(y is only at the end of words, it changes to i in the front or the middle positions)


consonants : bdfghjklmnprstvz--**--
diphtongues : Ai- ao -oa- oi- / ia -ea/ -
/ io- eo/ - ie

Ai- ao -oa- oi- / ia -ea/ -/ io eo/ - ie

aina (breathing/life)
aotra (zero)
roa (two)
foitra (belly button)
fiainana (life)
fanabeazana (education)
fiovana (change)
feo (voice)
fierena ( a hiding place)


--**--
prenasalised consonants : mp-nt-nts-ntr-nk
mb-nd-nj-ndr-ng

prenasalised consonants : mp-nt-nts-ntr-nk
mb-nd-nj-ndr-ngMpamily anta antsa antrano ankatso

Mbola ndeha njanto ndrina angano---***---

ARAB CONSONANTS AND VOWELS EQUIVALENTS IN MALAGASY
ـَبدـِفغهـِجكلمنـُڡرسطو‹ي› na ‹ز›ع‹ڊ› na ‹رّ›‹̣ط› na ‹رّ›تڡّطّـَيْـَوْـُوًـُيْ‹ـِيَا› na ‹ـِيْا›ـِوْـِيْ
abdefg, nghi, yjklmnoprstvzdrtrtsmpntaiaooaoiia, eaio, eoie
taken from www. malagasylanguage.com

---***---

vowels : a- o- i- e- y
/ a like in had/ o like in shoe/ i like in heed/
e like in head/ y= i= hid

(there is no such things as long or short pronunciations, so long is best for vowels)

consonants : b-d-f-g-h-j-k-l-m-n-p-r-s-t-v-z


AnanaJambaOvy---***---

Exercise:

Pronounce these words as you think best, then listen to the pronunciation and repeat it.

masaka-mavesatra- sosoa- fody- kalo- toerana- vary-asa-
ritra-mianadahy - miambavy

--***---
Try to read this sentence, then listen to the right pronunciation and repeat it.

Tsy mifarana eo anefa ny asa momba ny vary, fa mbola hovelezina sy hahahy, hokororohina sy hototoina, ary koa hahandroina, vao azo hanina.
Rajoelisoa, Tiako ka vakiako.1966, p50.