....................

....................

mardi 24 avril 2012

How to pronounce diphtongues and TR- in Malagasy : Loatra, roatra, mandroatra...DISO AORIANA LOATRA VAO VOALOATRA NY ROATRA AMY NY RONONO MANDROATRA

diso aoriana loatra: much too late
vao voaloatra: to be skimmed
ny roatra: the cream
amin'ny : from
ronono: milk
mandroatra: boiling
you skimmed the cream too late from the boiling milk.