....................

....................

samedi 25 février 2012

INTRODUCING SOMEONE: Izy no ...Izy no… He/she is…(the title/ name of the person)
Ity i…(This is) + name/title of the person
Faly mahafantatra anao. Glad to meet you /glad to meet you too!

Dialogue 1:
Mavo: Mamela ahy hampahafantatra anao an'i Feno. Izy no zokiko.
Toky : Faly mahafantatra anao aho ry Feno!.
Feno: Izaho koa torak'izany!

Dialogue 2
Mavo: Fantatrao ve i Feno ?
Toky: An, an, an, izy moa no iza?
Mavo: Zokiko izy.
Toky: Hay ve e? Faly mahafantatra anao aho.
Feno: Faly mahafantatra anao koa aho.

Dialogue 3
Mavo: Toky a, ity i Feno zokiko. Tiako ho fantatrao izy.
Toky: Faly mahafantatra .
Feno: Faly mahafantatra.

Task 1:
Introduce someone to another person.

Task 2:
Read the following text, underline the expressions used to introduce someone.

Vocabulary:
Vady aman-janaka: wife/husband and children
Vady= wife/husband
Mivady: married couple
Zanaka= child/children
Mianaka: a couple of one parent and child
Faravavy: last born girl / faralahy: last born boy
Zoky: older brother/sister/ zandry: younger brother/sister
Manambady: married


-Manao ahoana Rabary! Izy mianaka angaha no vady aman-janakao ? Ka manao ahoana daholo ianareo? Izy no vadiko, ary ity i Vola zanakay faravavy. Ny zokiny rehetra moa efa manambady daholo, ka izy sisa mitaiza anay mivady ao.

Andry ANDRAINA. I Vola. Tananarivo: Edition Mamafy. 1976. p.9.