....................

....................

lundi 27 février 2012

vadiko: malagasy possessive case
MALAGASY POSSESSIVE CASE

This rule is for the words , called of final "zero", that is words not ending by -ka, -tra, -na
-ko
-nao
-ny
-tsika/-nay
-nareo
-ny
My
Your
His-her-its
our
your
their

Remark:
-tsika is inclusive, whereas -nay is exclusive.

Dialogue
Rabrisy: Ity ‘ndray i Rason mamolava. Inona ny vaovao Rason a?
Rason: Marary ny vadiko. Ny zanako izao tsy niantra androany satria ny fiarako koa tsy nandeha, ary ao antranoko ao izao ny dokotera.
Rabrisy: Ny vadinao marary? Ny zanakao tokony nalefa nianatra ihany. Ny fiaranao koa tokony tsy najanonao ao antranonao izany fa namboarina.
Rason: Fa hitanao I Ramax ? Mitovy amin’izany ny nahazo azy: ny vadiny sy ny zanany voan’ny gripa, ny fiarany maty ary ny tranony toa namidiny.
Rabrisy: Edrey? Ka isika miresaka momba ny vaditsika sy ny zanatsika eto… Ny fotoana ity mandroso ihany... Toa mila solointsika ngezangeza ange hono ny fiaratsika sy ny tranontsika be fianakaviana raha mba mihaino ireny dokam-barotra ireny isika e? izany indray izao no malaza.
Rason: Ka ny vadinareo sy ny zanakareo, ny fiaranareo sy ny tranonareo resahina fa aza ny an’ny olona e! Izaho izao tsisy vola!
Rabrisy: Adala angaha ianao? Ny vadinay, sy ny zanakay, ny fiaranay sy ny tranonay dia karakarainay e!
Rason: Ie! Avelao ho hitan’ny havany eo izay tsy mikarakara ny vadiny sy ny zanany sy ny fiarany sy ny tranony e?! Izaho indray mikarakara ny ahy!! ...Mbay andehanako!
Rabrisy: Mamo ity marina!! Veloma!!
==""==


Vocabulary:
Vady= wife
Zanaka: child/children
fiara: car
amboarina: to fix
trano: house
marary: ill
tsy nianatra: absent from school
tsy mandeha: out of order
maty: out of order/dead
dokam-barotra: advertisement
tsisy vola: I'm broke
adala: crazy
mamo: drunk


Exercise :
Put the following words in the column corresponding to the possessive case:


my
your
his/her/its
our
your
their
antsinay (knife), sotronareo (fork), varitsika (rice), vilaniny (pot), mofoko (bread),
sezanao (chair), voanjonay (peanut), patalohako (trousers).