....................

....................

dimanche 26 février 2012

TIA BE.. AHO. I like very much…

Tia be+(verb)+noun+pronoun

6-Tia be mihinana pizza/mofogasy/henakisoa/ravitoto aho.


TSY TIA… MIHITSY..: I don’t like… at all.

Tsy tia+(verb)+noun+mihitsy+pronoun

10-Tsy tia henomby/katsaka mihitsy aho