....................

....................

mardi 28 février 2012

KILALAO: number crosswordsKilalaon-tenyFind the numbers ONE to TEN below. Enjoy yourself.


ISA
IRAY
ROA
TELO
EFATRA
DIMY
ENINA
FITO
VALO
SIVY
FOLO* Isa and iray both mean one.


V

A

L

O

P

D

F

I

T

O

I

E

N

L

F

O

L

O

M

E

B

D

A

O

I

D

I

M

Y

I

E

Z

E

F

A

T

R

A

T

M

N

T

E

L

O

E

S

I

V

Y

I

E

I

R

A

Y

O

V

N

0

N

S

I

P

R

O

A

I

E

I

A

I

S

A

H

Y

S

E

V

L